Rejestracja do Projektu Studiuj w Polsce

PROPOSAL
for assigning the status of a project participant
STUDIES IN POLAND

I am asking for the status of project participant: STUDIES IN POLAND.

Justification for the application:

On the Internet I found information about the possibility of getting a profession in Poland.

I understood that the project is financed from private funds.

My special interest was aroused by the information about the possibility of getting help from the project organizers for me in the situation of signing a contract with a university.

Taking into account the goals of the Studies project in Poland after assigning the status of a project participant in Poland is committed to:

Apply for the status of a university student in Poland, which I will choose alone without intermediaries. I prefer universities with the recommendation of the "Studies in Poland" Project Office based in Warsaw.

Actively participate in the implementation of the optional education program resulting from the Studies in Poland program and participate in student internships carried out with the consent of a university in Poland, which I will be a student.

At the same time, I declare that:

in a situation when I lose the status of a university student recommended by the Studies office in Poland or lose the status of a project participant in Poland will voluntarily leave the European Union. At the same time, I acknowledge that in the situation of not leaving the territory of the European Union, the economic entity in which I will perform the functions of the chairman of the board will pay the costs of my deportation.

Dane osobowe
pierwsze imię
nazwisko
płeć
obywatelstwo
data urodzenia (dd-mm-rrrr)
wyznanie
Kontakt
email
dodatkowy email
Adres zameldowania
ulica, numer domu, numer mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
kraj
Wykształcenie
nazwa ukończonej szkoły
rok ukończenia szkoły (yyyy)
zawód wyuczony
zdolność do wykonywania zawodów
Dodatkowe informacje
umiejętności
zainteresowania
foreign languages
dodatkowy język europejski
Studia
kierunek / specjalność
Skany
skan twarzy zgdonie z wytycznymi sign Hero (max. 2MB)
skan twarzy z paszportem (max. 2MB)
Data i miejsce wypełnienia
data wypełnienia
miejsce wypełnienia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Biuro Projektu Studiuj Pracuj w Polsce wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w tym danych wrażliwych oraz wszystkich innych danych przekazywanych przeze mnie na potrzeby rekrutacji, oraz dokumentowania przebiegu studiów. W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich usunięcia lub poprawiania (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
Akceptacja wniosek wraz ze zobowiązaniami
Akceptuję wniosek o nadanie statusu członka projektu Studies in Poland w tym wynikające z niego zobowiązania.
Weryfikacja
 
COPYRIGHT © 2005-2021 TORN Sp. z o.o.
powered by jPALIO